Wednesday , March 22 2023

Prasatāvita hōṇa tōṁ inakāra karana’tē ika aurata dā sira kalama karana dā māmalā

Narasi.net – Isa katala nē dēśa vi’āpī pratīkarama paidā kītā atē auratāṁ dī surakhi’ā nū yakīnī baṇā’uṇa la’ī hōra yatanāṁ dī maga kītī. Pākisatāna dī ika adālata nē ika sābakā ḍipalōmaiṭa dī dhī nāla balātakāra karana atē usa dī hati’ā karana dē dōśa vica ika vi’akatī nū mauta dī sazā suṇā’ī hai, jisa nē āpaṇē vi’āha dī pēśakaśa nū ṭhukarā ditā sī.

27 Sālā nūra mukadama nū pākisatāna dē sabha tōṁ amīra parivārāṁ vicōṁ ika dē putara zāhira jāfara nē kuṭi’ā, balātakāra kītā atē sira kalama kara ditā. Iha bērahimī nāla katala pichalē sāla 20 julā’ī nū usa dē ghara hō’i’ā sī. Sīsīṭīvī phuṭēja vica dikhā’i’ā gi’ā hai ki uha bhajaṇa dī kōśiśa kara rihā sī para asaphala rihā.

Vīḍī’ō vica kihā gi’ā hai ki usanē vaiṇṭa vicōṁ chāla māra ditī sī, para phira usanū ghara vica vāpasa ghasīṭi’ā gi’ā. Phira usa nū tasīhē ditē ga’ē, balātakāra kītā gi’ā, māri’ā gi’ā atē phira sira kalama kītā gi’ā. Inhāṁ hati’āvāṁ nē dēśa vi’āpī pratīkarama paidā kītā atē auratāṁ dī surakhi’ā nū yakīnī baṇā’uṇa la’ī hōra yatanāṁ dī maga kītī.

Ika ajihē vi’akatī du’ārā nūra mukadama dī hati’ā, jisanū uha ika samāna, uca-śrēṇī dē pichōkaṛa tōṁ jāṇadī sī, mahīni’āṁ taka surakhī’āṁ vica rihā. 27 Sālā nūra mukadama nū pākisatāna dē sabha tōṁ amīra parivārāṁ vicōṁ ika dē putara zāhira jāfara nē kuṭi’ā, balātakāra kītā atē sira kalama kara ditā.

Isa mudē dē kārana pākisatāna dē aparādhika ni’āṁ palēṭaphārama dī samīkhi’ā karana dī maga kītī ga’ī hai, jisa vica bahuta ghaṭa sazāvāṁ hudī’āṁ hana, khāsa karakē auratāṁ virudha aparādhāṁ la’ī. Dēśa vica hara sāla saiṅkaṛē auratāṁ mārī’āṁ jāndī’āṁ hana, atē hazārāṁ hōra hisā dī’āṁ kāravā’ī’āṁ dā śikāra hudī’āṁ hana. Bahuta sārē mudē gaira-ripōraṭa kītē jāndē hana.

Jāphara dē dō gharēlū karamacārī’āṁ nū katala la’ī ukasā’uṇa dē dōśa vica 10 sāla dī kaida dī sazā suṇā’ī ga’ī sī, jadōṁ ki usadē māpi’āṁ nū isa nū lukā’uṇa dī kōśiśa karana dē bāvajūda rihā’a kara ditā gi’ā sī. Zāhira jāphara pīṛata dē samāna samājika samūha tōṁ ā’undā hai, arathāta pākisatāna vica uca varaga dē lōka.

Usa dē pitā śaukata mukadama nē isa phaisalē nū ni’āṁ dī jita karāra ditā atē kihā ki uha iha yakīnī baṇā’uṇā cāhudē hana ki pākisatāna vica auratāṁ dī hati’ā dē dōśī atē aparādhī usa dē aparādhāṁ tōṁ baca nā sakaṇa. “Maiṁ khuśa hāṁ ki inasāfa mili’ā hai,” usanē kihā.

“Maiṁ kihā hai ki iha sirafa mērī dhī la’ī samasi’ā nahīṁ hai, iha mērē dēśa dī’āṁ sārī’āṁ auratāṁ la’ī samasi’ā hai.” Usa nē jāphara dē mātā-pitā dī rihā’ī la’ī laṛana dā vā’adā kītā. Pākisatānī mūla dā 30 sālā jāphara, nāgarika amarīkī vī isa phaisalē khilāpha apīla kara sakadā hai.

Pīṛatā dē khilāpha aparādhī dī’āṁ bērahimī kāravā’ī’āṁ dē vēravē adālata vica sāhamaṇē ā’ē

Śumā’ilā jāpharī, isalāmābāda vica bībīsī patarakāra. Usadī mauta tōṁ bā’ada dē dināṁ vica, bahuta sārē lōkāṁ nē nūra la’ī ni’āṁ dī maga kītī. Usadā parivāra isalāmābāda vica ika bharē adālatī kamarē vica maujūda sī atē jaja nē phaisalā paṛhadē samēṁ bhāvuka rūpa vica dikhā’ī ditā.

Jāfara nē nūra mukadama nū dō dināṁ taka rājadhānī dē ika lagazarī zil’hē vica āpaṇē parivāraka ghara vica badhaka baṇā kē rakhi’ā, jadōṁ usanē usa nāla vi’āha karana tōṁ inakāra kara ditā. Ika mukadamē vica, lagabhaga ika darajana pulisa adhikārī’āṁ dē nāla adālata dē kamarē tōṁ bāhara jā kē, jāphara nē patarakārāṁ nū kihā: “Maiṁ gusē vica hāṁ, maiṁ nūra nū cākū nāla māra ditā.”

“Nūra la’ī ni’āṁ ika kadama agē hai, para sānū ajē lamā safara tai’a karanā hai.” Khādījā sidīka nē kihā, ika pākisatānī jō ki ika puraśa dōsata du’ārā hisā dā śikāra vī hō’ī hai. Adālata’ca pīṛatā’tē aparādhī valōṁ kītī’āṁ ga’ī’āṁ bhi’ānaka harakatāṁ dē vēravē sāhamaṇē ā’ē, jisa nē pākisatāna nū hairāna kara ditā. Mahilā adhikāra kārakuna phira saṛakāṁ’tē ā ga’ē atē unhāṁ vicōṁ kujha nē mōmabatī’āṁ jagā’ī’āṁ. Kujha auratāṁ nē agē ā kē gharēlū hisā atē jinasī śōśaṇa bārē kahāṇī’āṁ sān̄jhī’āṁ kītī’āṁ.

Labī yātarā

Viśava liga samānatā sūcaka aka vica pākisatāna 156 dēśāṁ vicōṁ 153vēṁ sathāna’tē hai. Hāla hī dē sālāṁ vica, auratāṁ dī surakhi’ā la’ī navēṁ kānūna li’ā’uṇa dī’āṁ kōśiśāṁ hō’ī’āṁ hana. Auratāṁ dī sathitī bārē rāśaṭarī kamiśana dī cē’aramaina nīlōphara bakhati’āra dē anusāra, para huṇa bihatara la’ī ika badalā’a hai.

Inhāṁ hati’āvāṁ nē dēśa vi’āpī pratīkarama paidā kītā atē auratāṁ dī surakhi’ā nū yakīnī baṇā’uṇa la’ī hōra yatanāṁ dī maga kītī. “Iha jāṇī’āṁ-pachāṇī’āṁ samasi’āvāṁ hamēśāṁ maujūda rahī’āṁ hana, para huṇa mīḍī’ā vica uhanāṁ dā vadhērē dhi’āna ditā jā rihā hai,” usanē kihā. “Pīṛatāṁ dē parivāra vī bahuta sahiyōgī sana.

Kadē nahīṁ sī.” Bakhati’āra dā manaṇā hai ki nūra mukadama dī hati’ā’tē janataka virōdha badalā’a dā hisā hana. Para pākisatāna vica auratāṁ virudha hisā ika gabhīra samasi’ā baṇī hō’ī hai. Hi’ūmana rā’īṭasa vāca dī ika tāzā ripōraṭa vica adāzā lagā’i’ā gi’ā hai ki hara sāla lagabhaga 1,000 auratāṁ akhautī”ānara kiliga” vica mara jāndī’āṁ hana.

Kārakunāṁ dā manaṇā hai ki abādī vica duravivahāravādī mānasikatā inī ḍūghā’ī nāla juṛī hō’ī hai ki ṭhōsa tabadīlī li’ā’uṇa vica ka’ī sāla laga sakadē hana. Nūra mukadama dī hati’ā tōṁ ika mahīnā pahilāṁ, pākisatāna dē pradhāna matarī (pī’aima) imarāna khāna’tē pīṛatāṁ nū dōśī ṭhahirā’uṇa atē auratāṁ virudha nafarata bhaṛakā’uṇa dē dōśa lagē sana.

Nūra mukadama dī hati’ā tōṁ ika mahīnā pahilāṁ, pākisatāna dē pradhāna matarī (pī’aima) imarāna khāna’tē pīṛatāṁ nū dōśī ṭhahirā’uṇa atē auratāṁ virudha nafarata bhaṛakā’uṇa dē dōśa lagē sana. Usa samēṁ unhāṁ nē dhi’āna divā’i’ā ki dēśa vica saikasa aparādhāṁ dī vadha rahī giṇatī kujha hada taka auratāṁ dē kapaṛi’āṁ dī cōṇa kārana hai.

Usa dī ṭipaṇī nē auratāṁ nū nārāza kītā atē dēśa vi’āpī virōdha pradaraśana kītā. Para kī nūra mukadama dī hati’ā pākisatāna vica auratāṁ dē adōlana la’ī ika mīla pathara hō sakadī hai, atē hōra pīṛatāṁ dē parivārāṁ nū bacā sakadī hai? “Nūra la’ī ni’āṁ ika kadama agē hai, para sānū ajē lamā safara tai’a karanā hai.” Khādījā sidīka nē kihā, ika pākisatānī jō ki ika puraśa.

Vā’irala vīḍī’ō>>>

Atama śabada

Umīda hai ki uparōkata caracā tuhāḍē sāri’āṁ dī madada kara sakadī hai jinhāṁ nē isanū paṛhi’ā hai. Isa lēkha nū ata taka paṛhana la’ī dhanavāda. Lagātāra isa vaibasā’īṭa’tē jāṇā nā bhulō atē isa vaibasā’īṭa nū āpaṇē sārē dōsatāṁ nāla sān̄jhā karanā nā bhulō atē idhealt.Com nū phōlō karō tāṁ jō tusīṁ navīnatama jāṇakārī tōṁ khujha nā jā’ō.

Check Also

Can you use your iPhone Overseas

Can you use your iPhone Overseas

Narasi.net – If you are a business professional, than you use your iPhone for more …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *